Projecten

Opzet was -en strijkservice

In samenwerking met de gemeente Tubbergen hebben wij eind 2017 een was- en strijkservice opgezet (WaST) Het is een algemene voorziening die voor eenieder in de gemeente te gebruiken is. De was- en strijkservice zorgt ervoor dat de kleding van inwoners die zij inleveren of laten ophalen gewassen, gedroogd, gevouwen en gestreken weer terugkomen. Inmiddels maken al meer dan 50 huishoudens gebruik van deze was service.

Meer informatie

Groen

In april 2018 nam HOI² een gedeelte van het openbaar groen over van de gemeente Tubbergen.  Door het onderhoud slimmer en efficiënter zelf te organiseren, blijft er geld binnen de gemeenschap van ons dorp.  Het kunstgrasveld bij de Mariaschool en het pleintje tegenover supermarkt de Plus Droste wordt onderhouden door cliënten van de Korenschoof. Het openbaar groen rondom Vasse, Mander en Hezingen wordt inmiddels onderhouden door 3 boeren die twee keer per jaar maaien en hiervoor een financiële bijdrage ontvangen. De controle op de uitgevoerde werkzaamheden wordt uitgevoerd door de Dorpshuiskamer die hiervoor ook een jaarlijkse vergoeding ontvangt.

Doorontwikkeling Dorpshuiskamer

De dorpshuiskamer is een burgerinitiatief om ouderen in ons dorp met elkaar in contact te brengen. Het initiatief is opgestart door enkele betrokken inwoners die graag wilden dat ouderen meer met elkaar in contact kwamen. Het initiatief bestaat nu al enkele jaren en vervult een voorbeeldfunctie ook voor andere dorpen. Om dit sociale initiatief toekomstbestendig te maken, helpt HOI met de ontwikkeling van een duurzaam verdienmodel en de beleidslijnen voor de komende jaren.

Meer informatie (pdf)

Ondernemersateliers

HOI² Bestuursleden Jolanda Kemna en Marieke Hansté organiseren vanaf 2018 ondernemersateliers op de Mariaschool in Vasse. Leerlingen van groep 7 en 8 leren tijdens deze ateliers in korte tijd de basisbeginselen van ondernemen. Leerlingen bedenken een idee om geld te verdienen, doen marktonderzoek en voeren hun onderneming uit. Voorbeelden van ondernemingen: fotografie voor moederdag, een oppasservice, een klussendienst en een autowasbedrijf. Dit levert jaarlijks extra inkomsten op voor de Mariaschool op (€ 500,–). Leerlingen bepalen zelf waar ze het geld voor wilden gebruiken. Met de ondernemersateliers hoopt HOI² de jeugd te enthousiasmeren voor het zelfstandig ondernemen in Vasse en omgeving.

Ontwikkeling nieuwe innovatieve ideeën

Inwoners van Vasse, Mander en Hezingen komen zelf ook met nieuwe ideeën om Vasse sociaal en economisch toekomstbestendig te maken. Zo ondersteunen we met inhoudelijke coaching de Dorpshuiskamer en onderzoeken we op dit moment de haalbaarheid van een digitaal platform InVasse.nl. In hoeverre plannen haalbaar zijn, toetsen we aan onze eigen methodieken of door het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Heeft u een goed idee voor Vasse? Schroom niet om dit met ons te delen! Samen komen we verder dan alleen…

Meer informatie